SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ LỢI ÍCH GÌ?

Tiết kiệm

Tiết kiệm 90% chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản hóa đơn

An toàn

Không xảy ra cháy, hỏng, mất hóa đơn. Tăng độ tin cậy cho hóa đơn của doanh nghiệp

Nhanh chóng

Người mua tức thời nhận được hóa đơn, rút ngắn thời gian thu nợ

Linh hoạt

Phát hành, quản lý, báo cáo hóa đơn mọi lúc mọi nơi qua Website, Desktop

Các gói FTP E-INVOICE

FIC.100

100 hóa đơn

150.000 VNĐ

FIC.200

200 hóa đơn

300.000 VNĐ

FIC.300

300 hóa đơn

427.500 VNĐ

FIC.500

500 hóa đơn

637.500 VNĐ

FIC.1000

1000 hóa đơn

1.125.000 VNĐ

FIC.2000

2000 hóa đơn

1.800.000 VNĐ

FIC.5000

5000 hóa đơn

3.375.000 VNĐ

FIC.7000

7000 hóa đơn

4.200.000 VNĐ

FIC.10000

10000 hóa đơn

5.250.000 VNĐ

FIC.15000

15000 hóa đơn

7.875.000 VNĐ

FIC.20000

20000 hóa đơn

9.000.000 VNĐ

FIC.MAX

>20000 hóa đơn

LIÊN HỆ

Câu hỏi thường gặp

1. Hoá đơn FPT.einvoice phù hợp với đơn vị nào?

• Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã và đang áp dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.
• Doanh nghiệp đang hoạt động và đang thực hiện chuyển đổi hoá đơn giấy sang hoá đơn điện tử theo quy định của pháp luật
• Doanh nghiệp mới thành lập, sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
Không cần đầu tư chi phí hệ thống, doanh nghiệp tạo được hóa đơn điện tử đúng chuẩn quy định, lưu trữ 10 năm trên hệ thống máy chủ điện toán đám mây của FPT. Bên cạnh giá hóa đơn hợp lý, doanh nghiệp còn được tư vấn 24/7 trước, trong, sau khi sử dụng hóa đơn. Đặc biệt, FPT hỗ trợ tư vấn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan Thuế (bản mềm)

2. Hóa đơn điện tử không có mã là gì?

là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
Hiện tại chỉ các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực đặc thù được sử dụng Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

3. Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế?

là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

4. Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử

Khi Doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn thì phải nộp Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) cho CQT. Theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:
“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

5. Lập Hóa đơn điện tử

Lập hóa đơn hay còn gọi phát hành hóa đơn điện tử thành công là kết quả của 2 bước:
1- Hoàn thành việc nhập thông tin (Bên mua, hàng hóa dịch vụ) vào phần mêm hóa đơn điện tử của Doanh nghiệp bạn đang dùng
2- Ký điện tử thành công bằng chữ ký số

6. Hủy Hóa đơn điện tử

– Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng.
– Nếu loại hình hóa đơn giấy thì dùng từ Xóa bỏ còn loại hình hóa đơn Điện tử thì dùng từ Hủy.
Lưu ý:
(a) Căn cứ theo Điều 35/NĐ 119, hiện nay mẫu biểu BC26/AC trên phần mềm HTKK vẫn theo TT39/2014/TT_BTC.
(b) Vì thế, khi kê khai BC26/AC với loại hình hóa đơn điện tử không có mã xác thực của CQT, điều cần lưu ý là điền đúng mục Hủy=Xóa bỏ hay Tiêu hủy=Hủy.